Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVjlHCZlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Alphanam được thành lập từ năm 1995, với xuất phát điểm là một nhà thầu cơ điện. Trải qua hơn 1/4 thế kỷ, Alphanam hiện là tập đoàn kinh tế lớn mạnh, với các lĩnh vực mũi nhọn là Bất động sản, Khách sạn – Du lịch, Thương mại – Sản xuất, Cơ điện. Các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn đang không ngừng mở rộng, với những dự án tầm cỡ tại nhiều tỉnh, thành phố.

 • hZWZmJVjlHCZlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtwappnb7Cx

Company Menu

Why CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM?

Alphanam được thành lập từ năm 1995, với xuất phát điểm là một nhà thầu cơ điện. Trải qua hơn 1/4 thế kỷ, Alphanam hiện là tập đoàn kinh tế lớn mạnh, với các lĩnh vực mũi nhọn là Bất động sản, Khách sạn – Du lịch, Thương mại – Sản xuất, Cơ điện. Các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn đang không ngừng mở rộng, với những dự án tầm cỡ tại nhiều tỉnh, thành phố.

SỨ MỆNH

Luôn phấn đấu để trở thành người đứng đầu trong từng lĩnh vực của mình, phát triển bền vững với lợi ích cao nhất cho Alphanam và cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • NHÂN LỰC: Nhân lực là tài sản quý nhất, là sức mạnh của Alphanam Group; đoàn kết và cống hiến là giá trị nhân bản của chúng tôi.
 • SẢN PHẨM: Alphanam Group quyết tâm đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá cạnh tranh nhất.
 • LỢI NHUẬN: Lợi nhuận là thước đo sự hoàn hảo đối với sản phẩm, là sự đánh giá của khách hàng cho những nỗ lực của Alphanam Group.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Alphanam Group coi trọng các nguyên tắc của mình trong việc thực hiện và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ. Với trách nhiệm của một chủ đầu tư, chúng tôi đặt nền móng để nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

 • Chất lượng là sự sống còn: Không ngừng phấn đấu để vươn tới sự hoàn thiện đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về sản phẩm mang thương hiệu Alphanam Group.
 • Hướng về khách hàng: Alphanam Group làm tất cả vì khách hàng trong suy nghĩ và hành động.
 • Đoàn kết là sức mạnh: Alphanam Group làm việc với lòng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, coi trọng sự đa dạng của từng cá nhân và bản sắc của từng địa phương.
 • Hợp tác cùng tồn tại: Alphanam Group duy trì mối quan hệ các bên cùng có lợi, cùng phát triển đối với các đại lý, đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp và các doanh nghiệp.
 • Liêm khiết, trung thực: Là cách xử sự có văn hóa, có trách nhiệm đối với bản thân và công ty, là yếu tố then chốt để cùng tồn tại và phát triển.

Đội ngũ nhân sự luôn là nền tảng cốt lõi của Alphanam trong suốt chiều dài hơn 1/4 thế kỷ xây dựng và trưởng thành. Bản sắc Alphanam được tạo nên từ trí tuệ, sự tử tế và hơn hết là văn hoá của những người Alphanam đang từng ngày miệt mài lao động với khát vọng kiến tạo một tương lai phát triển bền vững.

Lấy văn hoá gia đình làm sợi dây kết nối, chúng tôi luôn tâm niệm về sức mạnh tập thể đến từ sự đồng lòng, tin tưởng và đoàn kết. Người Alphanam trên mọi miền Tổ Quốc “thông tin nhanh – phối hợp nhanh – dứt điểm nhanh” để lan toả tinh thần tích cực, mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng đáng tự hào dành cho khách hàng và chia sẻ giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, xã hội.

NGƯỜI ALPHANAM

Những giá trị được trân trọng và gìn giữ của người Alphanam qua nhiều thế hệ sẽ không bao giờ bị mai một.

 • Liêm khiết và Trung thực
 • Đi trước một bước
 • Đoàn kết và cống hiến

Mỗi thành viên Alphanam được thỏa sức làm việc, cống hiến và phát triển bản thân tại Tập đoàn. Mỗi thành viên đều coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai và tự hào vì là một người Alphanam.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HẠNH PHÚC

Alphanam Group coi trọng bình đẳng giới; luôn đảm bảo một môi trường làm việc công bằng, cởi mở và hạnh phúc, phát huy được hết tiềm năng của tất cả các thành viên.

Văn hóa Alphanam mang đến những giá trị, niềm tin mà mỗi cá nhân người Alphanam cùng công nhận và suy nghĩ, nói, hành động như một thói quen; tạo nên đời sống tinh thần tích cực và động lực làm việc mỗi ngày.

Life at CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Inside review about CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWZmJVjlHCZlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...